Jens Friis

De tomme hænder (2016)

"DE TOMME HÆNDER". Ord fra et liv. Billeder fra en rejse.
Til min familie i taknemmelighed for livet og i et savn efter dem som ikke længere er her.
Digtet er skrevet og oplæst af min morfar, Thomas Christensen. Optagelsen er lavet påskedag 2015, et halvt år før hans død.
Billederne er fra en rejse til USA med min familie i sommeren 2015.